Ponowne Wykorzystanie Informacji Publicznej

Ponowne Wykorztywanie

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. 2016 poz.352) o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.


Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

 

Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu 
ul. 1 Maja 2
39-400 Tarnobrzeg

 

 

email: kmp.tarnobrzeg@rz.policja.gov.pl
 

tel. 15-8513304
fax. 15-8224919
 

Metryczka

Data publikacji 01.07.2016
Data modyfikacji 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu
Osoba udostępniająca informację:
Cezary Bartosiak
Osoba modyfikująca informację:
Cezary Bartosiak
do góry