Stosowanie aktów prawnych - Stanowienie aktów prawnych - Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Wydział Wspomagający Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu gromadzi ii udostępnia policjantom i pracownikom KMP w Tarnobrzegu zbiory aktów prawnych:

 

- Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu,

- Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,

- Komendanta Głównego Policji,

- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- pozaresortowe.


 

Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

- decyzje,

- rozkazy,

- instrukcje,

- pisma okólne

oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.


 

Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.Urz. KGP nr 21 poz. 131 z późn. zm.)


 

Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. – (Dz.U. nr 100 poz. 908)

 

Metryczka

Data publikacji 20.01.2015
Data modyfikacji 25.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Jędrzejewska-Wrona
Osoba udostępniająca informację:
Beata Jędrzejewska-Wrona
Osoba modyfikująca informację:
Cezary Bartosiak
do góry