Status prawny - Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Podstawy prawne działania KMP w Tarnobrzegu

 

 

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.07.57.390) Komendant Miejski Policji jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu działającym w imieniu Prezydenta Miasta w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

 
Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy podleglego mu Komisariatu Policji w Nowej Dębie oraz posterunków Policji w Gorzycach, Grębowie i Baranowie Sandomierskim.
 
Status Prawny:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 09.07.2009
Data modyfikacji 22.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pawlak
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlak
Osoba modyfikująca informację:
Cezary Bartosiak
do góry