Wolne stanowiska w SC - Wolne stanowiska w SC + - Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w SC +

Wolne stanowiska w SC

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2008 Nr 227 poz. 1505 z późn. zm.)  w  służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej, cieszy się nieposzlakowaną opinią. Przepisy ustawy dają możliwość zatrudniania osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - obywateli państw Unii Europejskiej oraz innych państw, których obywatele mają prawo zatrudnienia na terenie RP. Osoby te nie będą jednak mogły zajmować stanowisk związanych z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej ani ochroną generalnych interesów państwa.
 
Informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej upowszechniane są przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu prowadzącego nabór.
 

 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w korpusie służby cywilnej Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu uzyskacie Państwo poniżej:


Zespół Kadr i Szkolenia

Wydziału Wspomagającego

 Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu
 
 
Tel. (15) 825 33 60

 Tel. (15) 825 33 61

 

Metryczka

Data publikacji 02.04.2015
Data modyfikacji 24.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Cezary Bartosiak
Osoba udostępniająca informację:
Cezary Bartosiak
Osoba modyfikująca informację:
Cezary Bartosiak
do góry